Odrę czeka nowe życie?

Jak udało się nam dowiedzieć z nieoficjalnych źródeł, na rok 2015 zaplanowano zakrojone na szeroką skalę prace związane z regulowaniem odrzańskiego szlaku dla barek transportowych. Jak wszystkim chyba wiadomo, Odra była bardzo ważnym elementem infrastruktury transportowej w naszym regionie. Była, ponieważ wskutek licznych zaniechań i niedopatrzeń, szlak z każdym rokiem ulegał degradacji. Skończyło się to zmniejszeniem ruchu barek na rzece o niemal 50% w stosunku do lat ubiegłych.

Budżet na nowe przedsięwzięcie ma wynieść około 5 milionów złotych. Trzy czwarte tej sumy pochodzi ze środków unijnych, przeznaczonych na utrzymanie i rozbudowę szlaków wodnych na terenie państw członkowskich. Pomimo że informacja o przebudowie i modernizacji szlaku na Odrze nie została jeszcze potwierdzona, dowiedzieliśmy się, że do największych firm budowlanych i inżynieryjnych w regionie, wpłynęło zapytanie o szacunkową cenę wykonania projektu.

Jeżeli to wszystko okaże się prawdą, to jest to bardzo dobra wiadomość. Co w praktyce może oznaczać udoskonalony szlak dla barek transportowych? Przeniesienie znacznej części przewozu towarów z dróg lądowych na drogę wodną, a tym samym odkorkowanie niemiłosiernie zatłoczonych dróg wojewódzkich i autostrad. Skorzysta na tym również środowiska, z uwagi na zmniejszoną emisję CO 2 do atmosfery.

Niezaprzeczalną korzyścią dla regionu będzie także intratne zlecenie dla firmy wyłonionej w przetargu, która będzie miała się podjąć zadania przebudowy. Nam, mieszkańcom, pozostaje mieć cichą nadzieję że wszystko to okaże się prawdą, a jeżeli tak, to głównym kryterium przetargowym nie będzie 100% cena. Wszyscy wiemy jak skończyły się liczne inwestycje drogowe, realizowane do tej pory na takiej podstawie.